نور ثامن

بی خوابی
نویسنده : سیما - ساعت ٩:٤٢ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۸ اردیبهشت ۱۳٩۳
 

بیماران با مشکل بیخوابی اغلب توسط  تعداد زیادی ازپزشکان  ویزیت شده و بدون حل شدن مشکل به پزشک دیگری مراجعه می نمایند.بهمین دلیل درزمان ویزیت بیم آن دارند که مبادا مشکل مجدداً حل نگردد واین مسئله بدلیل مواجهه آنان بامقالات خبری درموردنتایج سؤ بدخوابی وناکافی بودن خواب برعملکرد روزانه آنان تشدید میگردد


چه اتفاقی درحال وقوع است ؟
 

حداقل توضیح دراین مورد این است که افراد دچاربی خوابی،افراد سالمی نیستند.با توجه به مطالعات انجام شده این افراد  بیشتر افرادی سیگاری هستند که چاق شده و به  بیماری های  مزمن جسمی یا روانی  مبتلا می شوند.
 

این احتمال نیزوجود داردکه عوامل مربوط به شیوه زندگی یاناخوشی های همراه درافراد دچاربی خوابی،حداقل عامل بخشی ازافزایش خطرباشد. بهمین دلیل بایدبخاطرداشت،همراهی همیشه علیت راثابت نمی کندپس باوجود اینکه مصرف خواب آورها  بمدت طولانی با  تصادفات رانندگی، عفونت، خودکشی ومرگ همراهی  دارد،این همراهی ثابت نمی کند که مصرف خواب آورها دلیل این عوارض باشد.
 

نکته مهمی که باید درارزیابی ارتباط میان بی خوابی و پیامدهای زیانبارآن مد نظرقرارداداین است که همراهی همیشه علیتی نیست. مطالعاتی که می توانند ارتباط میان بی خوابی و پیامدهای زیانبارآنرا بررسی  کنند عبارتند ازسلامتی  کمترافراد دچار بیخوابی  نسبت به افراد بدون این مشکل و احتمال  مضر بودن داروهای خواب آور.

 

همواره توجه داشته باشید :
 

" هیچ چیز مانند نگرانی ازاین که بیدارماندن درشب باعث صدمه به شما میگردد، سبب بیخوابی نخواهد شد "
 

انتساب نابجای پیامدها به  بیخوابی و بیش ارزش  دادن به خواب  باعث اضطراب و تنش، تشدید وتداوم بیخوابی  می باشد.هدف از(CBT) میشود. یکی ازراههای درمانی بدون ضررا ثبات شده بیخوابی رفتار درمانی شناختی  تغییرعواملی است که باعث تداوم بیخوابی میشوند مانند عوامل روانی (انتظارات غیر واقعی ونگرانی) وCBT عوامل فیزیولوژیک (تنش های ذهنی وجسمی وتحریک پذیری بیش ازحد) همواره به یاد داشته باشید :
 

  1. هرچه فرد بیشترنگران بیخوابی باشد،بیخوابی وی بدترمی شود.
     
  2.  شواهد برضد استفاده طولانی مدت از دارو برای درمان  بیخوابی بسیار قوی تر ازشواهدی است که از اینموضوع حمایت می کنند.


    مترجم:دکتر فوژان فرهنگی