نور ثامن

دستانت را به من بسپار
نویسنده : سیما - ساعت ۱۱:۱٤ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٢٩ دی ۱۳٩٠
 

...............................................................


دستانت را به من بسپار

که برای ایستادن به آن ها محتاجم

قامتم در زیر سنگینی آن گناه

خمیده است

هرگزمرا تا بدین حد ضعیف و پژمرده

نپنداشته بودی

اما سنگینی آن گناه مرا پژمرد

من برای ایستادن به دستانت محتاجم

تا دوباره قامت راست کنم

آن گناه نخستین ،گناه من نبود

اما گویی آن گناه تا ابد در نامه

انسانیتم حک شده است

گرمای دستانت را به من ارزانی کن

تا دوباره بشکفم،

تا باور کنم که او مرا بدون ان گناه میخواهد

او مرا دوباره درآغوش مهر خود جای میدهد

او مرا می خواند بارها و بارها

اما برای اجابت دعوتش نیاز

به دستان پرمهر تو دارم

دستانت را به من بسپار

  ملیحه