نور ثامن

مرغ سحر
نویسنده : سیما - ساعت ۸:٠۱ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٢٩ دی ۱۳٩٠
 

                                                                                                         

                                                                                                                                                                

ای مرغ سحر آواز سر ده

که سپیده در راه است

وقت رفتن مرغ شباهنگ است

وقت رسیدن نور وروشنایی

به سرزمین عشق است

برای ورود به این سرزمین

باید راز پر پروانه ها را بدانی

باید راز رنگ رنگ گلبرگها را بدانی

باید راز نغمه سرایی بلبل را بدانی

باید بدانی که چگونه این رازها را دریابی

باید بدانی که بدون دانستن این رازها

تو را در این سرزمین راهی نیست

                                                                        ملیحه جبیری-تیر ماه 90