نور ثامن

طعام عشق
نویسنده : سیما - ساعت ٢:٠٢ ‎ب.ظ روز شنبه ۱ بهمن ۱۳٩٠
 

 

 

با خود گفتم :غم غربت پایان

خواهد یافت

با خود گفتم :غم هجران دور خواهد شد

با خود گفتم:آن غریبه دیر آشنا خواهد آمد

و بر سفره دلم طعام عشق خواهد گذاشت

اما افسوس که همه چیز چون حبابی بر آب نابود شد.

                                                                                   ملیحه