نور ثامن

مسلخ عشق
نویسنده : سیما - ساعت ۱٢:۳٤ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٢۸ دی ۱۳٩٠
 

 

در مسلخ عشق،عاشق خود را قربانی نمود شد آنچه که بود نه آن چه که می نمایاند.

ناگه معشوق سخت بگریست و گفت:آن خود ،نزد من بسی گرامی تراز این خود است

که کنونی!

 

                                                                                              ملیحه جبیری