نور ثامن

حسرت
نویسنده : سیما - ساعت ٩:۳٧ ‎ب.ظ روز شنبه ۸ بهمن ۱۳٩٠
 
 

زیستن
 
همچون درخـت

تنهــا و رهــــــا،

همچون جنــــگل

بـــــرادروار،

این است

حسرت و آرزوی مـا.

ناظم حکمت (خلوت دل)