نور ثامن

می خواهم به دنیا بگویم بایست
نویسنده : سیما - ساعت ٢:۱۸ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱٢ بهمن ۱۳٩٠
 

 

 

می خواهم به دنیا بگویم بایست

به عقربه های ساعت بگویم

 از حرکت باز ایستید

به ستاره ها بگویم

دیگرندرخشید

به خورشید وماه بگویم دیگر نتابید

زیراهمه چیز در تاریکی فرو رفته

آسمانم بی ستاره

و خورشیدم بی فروغ گشته

قلبم از تپش باز ایستاده

هرچند او رفته و دیگر باز نمی گردد

اما تا واژه عشق معنی دارد

عشقم به او نیز پا برجاست

ملیحه