نور ثامن

غوغا
نویسنده : سیما - ساعت ۱٢:٢٩ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱٩ بهمن ۱۳٩٠
 

 

دیر گاهی است که بی او

در دلم غوغاست

درونم درآتشی بس سوزنده

می سوزد

آتشی که در دلم افروخت

از درون مرا ذوب میکند

اما چرا او حتی نیم نگاهی

به سویم نمی اندازد

مگراز غوغایی که در دلم افروخته

بی خبر است

چرا کوچکترین التفاتی به سویم نمی کند

شاید مهر مرا به فراموشی سپرده است

یا یاری دیگر او را زمن ربوده است

اما هرچه هست درقلبم جاودانه است

که هیچ زمان بی یاد او سپری نمی شود

ملیحه