نور ثامن

مرا دگر رهــا مکن
نویسنده : سیما - ساعت ٦:٥۱ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۳٠ بهمن ۱۳٩٠
 

 

 

نگاه کن که غم درون دیده ام

چگونه قطره قطره آب می شود

چگونه سایه سیاه سرکشم

اسیر دست آب می شود

نگاه کن .

 

تو آمدی از دورها و دورها

ز ســرزمین عطرها و نورها 

نشانده ای مرا کنون به زورقی

ز عاجها , ز ابر هـا , بلورهـا

 

چه دور بود پیش از این زمین ما

به این کبود غرفه های آسمــان

کنون به گوش من دوباره میرسد

صــدای تــو

 

صدای بال برفی فرشتــــگان

نگاه کن که من کجا رسیده ام

کنون که آمدیم تا به اوجها

مرا بشوی با شــراب موجها

 

مرا بخواه در شبان دیر پا

مرا دگر رها مکن

مرا از این ستاره ها جدا مکن

 مرا دگر رهــا مکن

ادیب