نور ثامن

من خدا را دارم
نویسنده : سیما - ساعت ۱۱:٠۸ ‎ق.ظ روز جمعه ٢٥ فروردین ۱۳٩۱
 

 

کوله بارم بر دوش،

 سفری باید رفت،

سفری بی همراه،

گم شدن تا ته تنهایی محض،

یار تنهایی من با من گفت:

هر کجا لرزیدی،

از سفرترسیدی،

من خدا را دارم...