وصی مرتضی

 

شحنه دشت نجف شاه ولایت ، حیدر است

آن شهنشاهی که بحر لافتی را گوهر است

زانکه این آب حیات از چشمه سار دیگر است

ذات پاک مرتضی را با کسی نسبت مکن

کاین سخن را صد جهان معنی به هر بابی در است

معنی قول" علی بابُها(1)" آسان مدان

هم به معنی مَظهرش او هم به معنی مُظهر است

سّر سبحانی که پنهانست در " ناد علی"(2)

معجزات انبیا را مظهر او مصدر است

در ارادت اولیا را منطق او موردست

هر یکی جام جم و آیینه اسکندر است

از فروغ روی او ، خورشید ذرات جهان

آری آن نخل کرم هر جا بود بار آور است

هم شراب کوثر و هم آب خضر از لطف اوست

زانکه آن آب بقا را خضر راهش رهبر است

پیرو شاه نجف شو، گر به کوثر مایلی

تا بدانی ذات حیدر از کدامین جوهر است

لَحْمُک لَحْمی بدان و جِسْمُکَ جِسمی(3) بخوان

پایه ی قدرش نگر کز هر دو عالم برتر است

پا به دوش مصطفی بهر شکست بت نهاد

زانکه جای مصطفی هم مرتضی را درخور است

در شب جان باختن ، بر جای احمد تکیه کرد

نزد قهرش هفت دوزخ توده خاکستر است

پیش لطفش هشت جنت وادیی باشد سراب

نیست جز حب تو ایمان ، مومنان را باوراست

یا امیرالمومنین ، آنی که گر گوید کسی

آتشش باید زدن، گر خود همه عود تر است

هر که نبود میوه حب تواش، چون چوب خشک

گلبن طوبی ز روی پایه چوب منبر است

خطبه برنامت چون خواند بلبل روح القدس

بلکه هر یک قطره ئی از آن چو بحر اخضر است

بحر الطاف ترا دریای اخضر نیم موج

کاندرین ظلمت سرا نور تو ما را رهبر است

ای چراغ شرع و شمع دین دلیل راه شو

و " سَقاهُم رَبُّهم"(4) مزدش شراب کوثر است

کرد اهلی جان فدا بهر شهید کربلا

سایبانی از برای آفتاب محشر است

سایه ی آل علی پاینده بادا کاین پناه

" اهلی شیرازی "

 

پی نوشتها:

1- اشاره است به حدیث معروف نبوی( ص):" انا مدینة العلم و علی بابها فمن اراد العلم فلیأت الباب ."( بحال الانوار ، ج 9، ص 3763).

2- اشاره است به ذکر معروف : ناد علیا مظهر العجائب ، تجده عونا لک فی النوائب .

3- اشاره است به حدیث نبوی (ص):" قال رسول الله (ص)  لام السلمه : هذا علی بن ابیطالب لحمه لحمی و دمه دمی ، فهو منی بمنزله هارون من موسی الا انّه لا نبی بعدی. ( کنوز الحقایق ، ص 161).

4- اشاره است به بخشی از آیه " و سقیهم ربهم شراباً طهوراً."( دهر / 21)

/ 0 نظر / 170 بازدید