گوهر فطرت

 

در دو عالم مگسل از دامان او دست ولا

چون نجات هر دو عالم شد ولای مرتضی

سرور عالم ، ولی الله اعظم مرتضی

ساقی کوثر، امیرالمومنین سالار کل

هادی امت، امام حق، وصی مصطفی

گوهر فطرت، امین دین، ولی کردگار

تاج بخش شهریاران ، تاجدار ِ "انما "(3)

گوهر تاج "سلونی"(1)، ماه برج "لَوکُشِف"(2)   

آنچنان که کعبه از مولود او شد با صفا

حصن اسلام از دم شمشیر او شد استوار

تا به دارالملک ایمان شد مکین آن پادشا

تا به اقلیم ولایت زد قدم آن شهریار

دولت باطل سرآمد رایت حق شد به پا

کیش اهریمن نهان شد ، دین یزدان آشکار

روضه فردوس خواهی در حریم او بیا

دولت و اقبال جویی درثنای او طلب

ور سخا کانست دست او بود کان سخا

گر هنر بحر است ، طبع او بود بحر هنر

در بیابان کی شدی گمگشتگان را  رهنما

گر نبودی نور پاکش رهنمای راه خضر

ور به دوزخ پا نهد دوزخ شود جنت سرا

گر زجنت پا کشد ، جنت بود دارالمِحَن

بنده او باش و آزاد از دو عالم چون "هما"

دامن او گیر و ایمن باش از روز حساب

تیغ بدعت سوز اوباشد به هنگام غزا

دست گوهر بار او باشد به هنگام کرم

این یکی ابری که باشد برق او مرگ وبلا

آن یکی بحری که باشد موج او لعل و گهر

بی نسیم لطف او فردوس را نبود صفا

بی فروغ مهر او افلاک را نبود مدار

آنکه باشد در دو عالم گمرهان را رهنما

کیست دانی دادخواه خلق در روز حساب

رنج با مهرش بود گنج و عنا باشد غنا

با ثنایش از عنا و رنج کی دارم هراس

دستگیر هر کجا افتاده ای از پا چو ما

ای زپا افتادگان را لطف عامت دستگیر

هر دو عالم گوهر مدح ترا نبود بها

عرش اعظم طینت پاک ترا نبود قرین

" همای شیرازی " پی نوشتها:

1- اشاره است به کلام امام علی (ع) که بارها فرمود:" سلونی قبل ان تفقدونی". " از من بپرسید پیش از آنکه از میان شما بروم و مرا از دست بدهید. "

2- اشاره است به فرمایش حضرت علی علیه السلام که فرمود:" لو کشف الغطاء ما ازددت یقینی ." یعنی : اگر پرده برداشته شود چیزی به یقین من افزوده نمی گردد."

3- اشاره است به آیه شریفه ای که در شأن علی علیه السلام نازل شده است:" انما ولیکم الله و رسوله و الذین...( مائده /55).

 
/ 0 نظر / 63 بازدید